POLOWA PRÓBA ZAPRZĘGOWA KLACZY RASY ŚLĄSKIEJ SADÓW 2010