WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ŚOZHK KATOWICE

Zarząd ŚOZHK Katowice wybrany na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym

ŚOZHK Katowice w dniu 15.03.2012r

 

Zarząd

 

Prezes:

Bogdan Kuchejda

V-ce Prezes

Maria Szymańska

Sekretarz

Leszek Bogacz

Skarbnik

Sylwia Ciach

Urzędujący Członek

Marcin Standura

Członek

Andrzej Sałacki +LKJ Lewada

Członek

Anna Błońska

Z-ca Członka

Józef Czerwiński

Z-ca Członka

Andrzej Skibiński

 

Komisja Rewizyjna wybrana na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym

ŚOZHK Katowice w dniu 15.03.2012r

Przewodniczący: Jerzy Bekus

Z-ca Przewodniczącego: Gerard Tatarczyk

Członek: Andrzej Wróbel

Z-ca Członka: Józef Polnik

Z-ca Członka: Marek Czerwiński

 

Sąd Koleżeński wybrany na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym

ŚOZHK Katowice w dniu 15.03.2012r

Przewodniczący: Elżbieta Spodzieja

Członek:: Witold Stodoła

Członek: Waldemar Wojtyczka

Z-ca Członka: Józef Skorupa

Z-ca Członka: Jerzy Hławiczka

 

Delegaci na Walny Zjazd PZHK wybrani na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym

ŚOZHK Katowice w dniu 15.03.2012r

 

  1. Bogdan Kuchejda

  2. Leszek Bogacz