RELACJA ZE SZKOLENIA ZAPRZ��GOWEGO W UDORZU W DNIACH 13-15.04.2012R.