II OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT HODOWLANY KONI RASY SP W SKOKU LUZEM - ZAKRZÓW 06.10.2012

Serdecznie zapraszamy hodowców i miłośników koni na II Ogólnoplski czempionat hodowlany koni rasy polski koń szlachetny półkrwi w skoku kuzem, który w bieżącym roku odbędzie się w Zakrzowie, w nowopowstałym imponującym kompleksie hipicznym zarządzanym przez LKJ Lewada. Prosimy o zgłaszanie koni na adres mailowy biuro@ozhk-katowice.pl lub bezpośrednio do biura ŚOZHK Katowice za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza. Wpłaty wpisowego proismy kierować na konto wskazane w regulaminie.

REGULAMIN 

 ZGŁOSZENIA KONIA NA CZEMPIONAT - .DOC

 ZGŁOSZENIA KONIA NA CZEMPIONAT - .PDF

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE KONIE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY BĘDĄ OZNACZONE W KATALOGU KONI ORAZ NA INNYCH MATERIAŁACH MEDIALNYCH Z CZEMPIONATU LOGIEM "OFERTA SPRZEDAŻY KONI - TAKE ME HOME"

Właściciele koni zainteresowani rezerwacją noclegów proszeni są

o kontakt z KJ Lewada:

ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów, tel.: 77 4875417, fax 77 4875364, kontakt: lewada@kjlewada.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17


DOJAZD DO ZAKRZOWA

PLANOWANY PROGRAM CZEMPIONATU
Ostateczny program czempionatu uzależniony jest od ilości zgłoszeń.
rozpoczęcie godzina 9:00
ocena koni dwuletnich
ogłoszenie wyników w grupie
wykład Pana Wolfa Lahr “Aktualne najlepsze światowe linie koni skokowych” – część I
wręczenie złotych i srebrnych odznak PZHK
ocena koni trzyletnich
ogłoszenie wyników w grupie
wykład Pana Wolfa Lahr “Aktualne najlepsze światowe linie koni skokowych” – część II
mała muzyczna niespodzianka
zwiedzanie ośrodka jeździeckiego
ocena koni czteroletnich
ogłoszenie wyników w grupie
pokaz ujeżdżenia
wykład Pana Wolfa Lahr “Aktualne najlepsze światowe linie koni skokowych” – część III
Wręczenie nagród za tytuły czempiona i wiceczempiona

 
UPRZEJMIE PROSIMY HODOWCÓW I WŁAŚCICIELI KONI O ZABRANIE ŻŁOBÓW PRZENOŚNYCH LUB WIADEREK DO KARMIENIA KONI
 1. Organizatorzy:

Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach

LKJ Lewada

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie

Urząd Gminy Polska Cerekiew

 1. Data i miejsce: 06 października 2012r. Zakrzów.

 2. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK.

 3. W Czempionacie mogą brać udział konie dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie rasy polski koń szlachetny półkrwi, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi.

 4. Liczba miejsc ograniczona do 60. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział wałachów rasy sp (bez prawa do nagród MRiRW).

 5. Konie będą oceniane w następujących klasach:

I. Konie dwuletnie

II. Konie trzyletnie

III. Konie czteroletnie

 1. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie:

  Wolf Lahr

  Rudiger Wassibauer

  Andrzej Matławski

  Sędzia rozjemczy: Jarosław Lewandowski

  Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.

 2. Ocena koni roczników 2008 - 2010.

I. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni.

II. Zasady oceny koni w skokach luzem:

Korytarz do wolnych skoków składa się z trzech przeszkód – krzyżak, stacjonata, okser (double bare). Zakłada się możliwość ułożenia drąga na ziemi przed przeszkodą. Odległości pomiędzy przeszkodami to kolejno 6,8m i 10,70 m (dwie foule). Szerokość i wysokość ostatniej przeszkody w poszczególnych grupach wiekowych to:

 • 90/110cm w grupie koni 2 letnich

 • 105/125cm w grupie koni 3 letnich

 • 120/140cm w grupie koni 4 letnich

Komisją sędziowska ma prawo do zmiany odległości i wysokości przeszkód w miarę potrzeb.

 1. Ocenie podlegają elementy według poniższego schematu:

skoki luzem Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. - współczynnik przeliczeniowy:1,2


Oceniane są następujące elementy:

 • rozwaga i sposób podejścia do przeszkody

 • ułożenie głowy szyi i kłębu

 • siła odbicia

 • szybkość oderwania przednich nóg

 • ułożenie kłody w skoku

 • umiejętność złożenia przednich nóg i otwarcia zadu

 • równomierność prowadzenia przednich nóg

 • dynamika skoku

 • elastyczność grzbietu

 • szybkość powrotu do równowagi po skoku
 • możliwości

typ rasowy/użytkowy i pokrój - maksymalnie 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.). - współczynnik przeliczeniowy:0,8.

Oceniane są następujące elementy:

 • typ rasowy/użytkowy i poprawność budowy

IV. Wybór Młodzieżowego Czempiona Koni rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi

Tytuł czempiona, a następnie wiceczempiona oraz trzecią i czwartą lokatę otrzymują klacze i ogiery oceniane w ramach trzech grup wiekowych, które zdobyły największą liczbę punktów przyznanych za ocenę skoków luzem i ocenę typu rasowego/użytkowego. Tytuły przyznawane są oddzielnie dla klaczy i ogierów. Dla czterech najlepszych ogierów oraz czterech najlepszych klaczy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyznaje nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 1000 zł za zdobycie tytułu czempiona, 900 zł za zdobycie tytułu wiceczempiona, 800 zł za zdobycie trzeciej lokaty, 700 zł za zdobycie czwartej lokaty, do równego podziału między hodowcę i właściciela.

 1. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.

 2. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu.

 3. Zgłoszenia koni przyjmuje biuro Ś-OZHK Katowice w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2012r.

 4. Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłata wpisowego w wysokości:

 • 100 zł od zgłoszonego konia przywiezionego w dniu 06.10.2012r. (sobota)

 • 150zł od zgłoszonego konia przywiezionego w dniu 05.10.2012r. (piątek).

W przypadku zamówienia dla konia boksu zaścielonego słomą.

 • 200 zł od zgłoszonego konia przywiezionego w dniu 06.10.2012r. (sobota)

 • 250zł od zgłoszonego konia przywiezionego w dniu 05.10.2012r. (piątek).

W przypadku zamówienia dla konia boksu zaścielonego trocinami.

Wpłaty należy dokonać w terminie do 27 września 2012r. na konto współorganizatora LKJ "LEWADA", Nr 39 1060 0076 0000 3200 0120 0475.

Brak wpłaty powoduje nieprzyjęcie konia do udziału w Czempionacie.