POKAZ UJE��D��ENIA W WYKONANIU BART��OMIEJA KWIATKA POWO����CEGO OGIEREM LOKAN - KSI���� 13.10.2012r.