Czipowanie koni sportowych

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2013 r. przez FEI obowiązku czipowania koni zgłaszanych do rejestracji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki informują, że w celu wszczepienia transpondera, właściciele powinni zwrócić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na terenie którego stacjonuje koń.

Zgodnie z ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, Dz. U. z 2009 r. Nr 116 poz. 976 czipowanie koni jest dokonywane przez pracowników OZHK/WZHK oraz inne osoby w tym lekarzy weterynarii, które zawarły stosowną umowę z OZHK/WZHK. Aktualna lista osób upoważnionych do identyfikacji znajduje się na stronie www.pzhk.pl, w zakładce „Paszport koniowatych”. Wszczepiane koniom transpondery muszą pochodzić z puli / ewidencji prowadzącego rejestr koniowatych.