PIKNIC COUNTRY - ZAKRZ��W 12-14 LIPCA

Piknic Country - Zakrzów 12-14 lipca
pełen program ukaże się do 15 maja.

Jednym z elementów programu imprezy będzie możliwość zajeżdżenia młodych koni przez doskonałych trenerów Pawła Jachymka i Wojciecha Orlika.
Trzy lekcje (w trakcie pierwszej przyjęcie siodła i jeźdźca, w trakcie następnych dwóch utrwalenie umiejętności) kosztuje 400zł.

W tym samym czasie można będzie także uczyć swojego konia akcepto-wania przyczepki. Koszt sesji w trakcie której koń zaakceptuje przyczep-kę, a właściciel nauczy się jak z koniem pracować, to 200 zł. Jeśli koniecznych będzi kilka sesji jednego dnia koszt nie ulegnie zmianie. Zajęcia poprowadzą: Dominika i Monika Kazoń i Wojciech Ginko
Innym z elementów imprezy będzie możliwość odbycia zajęć w parku habituacyjnym 
Picture