ZT KLACZY RASY ŚLĄSKIEJ W KSIĄŻU - TEST OBCEGO POWOŻĄCEGO - KRZYSZTOF REMBOWSKI