POLOWA PRÓBA ZAPRZĘGOWA I PREMIOWANIE ŹREBIĄT POD MATKAMI RASY ŚLĄSKIEJ W SADOWIE

W miniony weekend 21 września 2013r. po raz piąty spotkaliśmy się w Sadowie w gospodarstwie Pana Andrzeja Skorupy na Polowej Próbie Zaprzęgowej Klaczy Śląskich a po raz pierwszy na Czempionacie Źrebiąt Rasy Śląskiej pod Matkami. Wielką wartością obu w/w imprez hodowlanych jest fakt, że zaistniały i zorganizowane zostały z inicjatywy oddolnej hodowców. Gratulacje i wyrazy uznania kierujemy do głównego sprawcy minionych wydarzeń, Pana Andrzeja Skorupy nie zapominając o rzeszy hodowców i sympatyków koni z terenu działania TKHK Pawonków-Lubliniec, którzy również włożyli duży wkład w ich organizację. Duże podziękowania za wsparcie logistyczne dla Pana Adama Strzelczyka.

Polowa Próba Zaprzęgowa Klaczy Rasy Śląskiej to w założeniu niezbyt skomplikowana forma sprawdzania i weryfikowania użytkowości klaczy matek. Pomimo tego jak pokazuje praktyka ostatnich lat w Sadowie, a wcześniej w Komornikach w bardzo czytelny sposób unaocznia ona cechy psychiczne i użytkowe biorących w niej udział koni a także poziom ich przygotowania do pracy w zaprzęgu. I w tym roku było nam dane zetknąć się z kilkoma ciekawymi przypadkami. I tym razem ta z pozoru banalna próba pokazała, że hodowla koni to otwarta księga, w której każdy dzień pisze nowy scenariusz.

Oczywiście naturalna koleją rzeczy każda forma rywalizacji przynosi jakiś ranking, ktoś wskakuje na „pudło” a ktoś „ląduje” zaraz za nim, natomiast rzeczą najistotniejszą w tych działaniach jest informacją jaką hodowca uzyskuje o swojej klaczy, która nagle znajduje się w innym miejscu wśród innych, nieznanych koni.

Tym to właśnie sposobem jeden z hodowców mógł się przekonać, że dwie sprawdzone klacze mają znacznie lepsze predyspozycje do „chodzenia” w parze aniżeli w pojedynkę, inny zaś hodowca przekonał się, że nie warto zaniedbywać KOCHANKI dla innych młodszych...:)

Niezapomnianym widokiem w sobotnie przedpołudnie było szesnaście źrebiąt - sysaków rasy śląskiej chodzących razem z matkami na kole przed ocena indywidualną. Zdecydowana większość przytroczona do matek. W dzisiejszych czasach możliwość oglądania stawek źrebiąt pod matkami to prawdziwa rzadkość. Chcielibyśmy złożyć szczere wyrazy uznania dla hodowców za przygotowanie koni i za liczne stawienie się pomimo z lekka już jesiennej aury.

Jeszcze raz wszystkim gratulujemy i czekamy na spotkania w kolejnych latach.

REGULAMIN

Nagrody pieniężne są przyznawane z funduszu hodowlanego Polskiego Związku Hodowców Koni oraz dotacji przedmiotowych MRiRW.

Nagrody pieniężne przyznawane z funduszu hodowlanego PZHK zgodnie z zasadami przyznawania puli premii hodowlanych PZHK wypłacane będą tylko członkom Okręgowych Związków Hodowców Koni.

 

Relacja z imprezy wkrfótce.