KONFERENCJA AKTYWNOŚĆ KOBIET NA OBSZARACH WIEJSKICH SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA