II AMATORSKIE ZAWODY W POWO��ENIU ZAPRZ��GAMI KONNYMI W K��DZIERZYNIE-KO��LU 24-25.08.2013