KWALIFIKACJA OGIERÓW RASY ŚLĄSKIEJ DO ZT KSIĄŻ 13.08.2013