KWALIFIKACJA OGIER��W RASY ��L��SKIEJ DO ZT KSI���� 13.08.2013