MAJ��WKA KONNA W PSZCZYNIE 25.05.2014 - ZAWODY W POWO��ENIU ZAPRZ��GAMI JEDNOKONNYMI I PAROKONNYMI W RAMACH CYKLU ZAWOD��W O PUCHAR PREZESA ��OZHK KATOWICE

ZAWODY W PSZOWIE

PROPOZYCJE - ZAWODY PSZÓW   KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULAMIN CYKLU - PUCHAR PREZESA ŚZOHK KATOWICE   

PROGRAM UJEŻDŻENIA


ZAWODY W PSZCZYNIE

PROPOZYCJE - ZAWODY PSZCZYNA   KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULAMIN CYKLU - PUCHAR PREZESA ŚZOHK KATOWICE   PROGRAM UJEŻDŻENIA

Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów powożenia i hodowców koni na Cykl Amatorskich Zawodów w Powożeniu "Puchar Prezesa SOZHK Katowice". Cykl powstał z inicjatywy hodowców koni zrzeszonych w ŚOZHK Katowice, którzy od kilku lat organizują w naszym okręgu amatorskie zawody w powożeniu.

W ubiegłym roku podjęliśmy pierwsze nieśmiałe próby organizacji cyklu zawodów. Zdobywcą Pucharu Prezesa SOZHK Katowice w 2013r. została Pani Zuzanna Tkaczyk. W ramach cyklu ostatecznie rozegrane zostały zawody w Pszowie i Kędzierzynie Koźlu.

W bieżącym roku planujemy rozegranie w ramach Cyklu Zawodów o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice  pięciu zawodów w następujących terminach:

  • 25.05.2014 – Zawody w powożeniu w Pszczynie – Majówka konna w Pszczynie (jednodniowe)
  • 08.06.2014 - Zawody w powożeniu w Pszowie – Dni Pszowa (jednodniowe)
  • 20.07.2014 - Zawody w powożeniu w Kroczycach (jednodniowe)
  • 23-24.08.2014 – Zawody w powożeniu w Kędzierzynie-Koźlu (dwudniowe)
  • 13.09.2014 – Międzynarodowe zawody w powożeniu w Gorzycach (jednodniowe)

Pragniemy serdecznie podziękować organizatorom powstałej w bieżącym roku Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej za zgodę na opracowanie regulaminu Cyklu Zawodów o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice w oparciu o zapisy regulaminu DALZ.

Regulamin DALZ to owoc wieloletnich doświadczeń organizatorów zawodów amatorskich na terenie dolnośląskim (np. w Starej Kamienicy).

W toku dyskusji o organizacji zawodów jednogłośnie uznaliśmy, iż ujednolicenie przepisów daje szansę w przyszłości na łączenie działań pomiędzy poszczególnymi okręgami i organizację np.  wspólnych finałów lub innych wartościowych rozwiązań.