STACJONARNA PRÓBA ZAPRZĘGOWA KLACZY RASY ŚLASKIEJ - KSIĄŻ 11-12.04.2014 - GALERIA ZDJĘCIOWA