VI CZEMPIONAT ŹREBIĄT POD MATKAMI, ORAZ KONI ROCZNYCH I DWULETNICH RAS SZLACHETNYCH 14.09.2014

OGIERY ROCZNE

 

 

 1. GOLDEN DREAM „G” ( Love Affair – Galla „G” )- Jerzy Gaszka

 2. EL PAZ „G” ( Wieland- Etna „G”) - Jerzy Gaszka

 3. BELLINI CARLO ( Carlo DZ- Bystra )- Katarzyna Zając

 4. SAURON S ( First Fighter – Sarolentie ) - Kazimierz Seweryn

 5. DON BIJOU ZW ( Bijou Be – Drobnostka ) - Wojciech Zdebel

 6. LORD BIJOU ( Bijou Be – Love Lady ) - Kośnik Leszek

 

OGIERY DWULETNIE

 

 

 1. EASY TO LOVE ( Bijou Be – Escada as Erika ) - Marta Grzyśka

 2. DON PEDRO ZW ( Pauillac De Meia Lua – Drobnostka ) - Wojciech Zdebel

 3. MALIBU ( Böckman's Looping – Korys Meduza ) - Martina Krakowczyk

 4. SAKRAMENTO ( Böckman's Looping – Saksonia ) - Stadnina Koni Udórz

 5. BELLOTTO ( Qulester – Bella ) - Piotr Chmielarski

 6. ILUSSION ( Böckman's Looping – Isperia ) - Wojciech Cypser

 7. ESTABAN ( Bekas – Emika ) - Grzegorz Łukasik

 8. DOCENT ( Sentender – Duma ) - Sławomir Królik

 9. DUKE OF HOPE ( Corleolord L – Donna Karan ) - Mateusz Kożuch

 10. JUDYM ( Sentender – Judyta ) - Gustaw Leksa

 11. SILAN (Czuwaj – Sidney) – Celina Maciaś

 12. LESZKO (Bijou Be-Labada) -Kośnik Leszek

 

KLACZE ROCZNE

 

 1. SINEZJA ( Wezyr – Siwita ) - Karol Micuła

 2. FILIA ( Sword – Filarka ) - Stadnina Koni Udórz

 3. SABELLINA ( Sword – Samsara ) - Stadnina Koni Udórz

 4. DAISY ( Egon – Duma ) - Sławomir Królik

 

KLACZE DWULETNIE

 

 

 

 1. AWANGARDA „W” ( Desant – Alexandria ex Turbud Aria ) - Waldemar Wojtyczka

 2. GISELLE ( Ron William – Gazela ) - Seweryn Kazimierz

 3. AIRA ( Aldir – Greta ) - Fabrizio Verzeletti

 4. SHANTI ( Czuwaj – Sabatina ) - Stadnina Koni Udórz

 5. O-BIJOU DE L'OCEAN ( Bijou Be – Oventis ) - Anna Gruszka

 6. TINA TURNER ( Sentender – Tatiana ) - Gustaw Leksa

 7. HANDA (Lansjer-Haidi)-Bryła Grzegorz

 

 

ŹREBIĘTA POD MATKAMI

 

 1. ESTILLO „G” ( Candor - Egida)- Jerzy Gaszka

 2. SHAMI ( Le Duc – Sidney ) - Stadnina Koni Udórz

 3. HASZIM ( Sentender – Harmonia ) - Stadnina Koni Udórz

 4. FISKUS ( Lord Liberator – Finezja ) - Rafał Paprotny

 5. HETMANKA W ( Bre Gun- Hossa ) - Łukasz Wrzesień

 6. WIKING W ( Bre Gun – Wilejka ) - Łukasz Wrzesień

 7. ESTILIA CASSIN ( Cassilio – Etyna ) - Anna Gruszka

 8. POLONIUSZ ( Le Duc – Polonia ) - Jacek Ślęczka

 9. EUKARIO ( Makler II – Enigma ) - Izabela Matusiak

REGULAMIN

REGIONALNEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH POD NAZWĄ CZEMPIONAT KONI ROCZNYCH I DWULETNICH W TYPIE SZLACHETNYM ORAZ ŹREBIĄT RAS SZLACHETNYCH POD MATKAMI

 1. Organizatorzy:
  Stadnina Koni w Udorzu

Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach

 1. Data i miejsce: 14 września 2014r. Udórz.

 2. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK.

 3. W Czempionacie mogą brać udział konie roczne i dwuletnie ras małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi, oraz źrebięta w/w ras pod matkami, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi.

Konie będą oceniane w następujących klasach:

 1.  
  1. Ogiery dwuletnie w typie szlachetnym

  2. Ogiery roczne w typie szlachetnym

  3. Klacze roczne w typie szlachetnym

  4. Klacze dwuletnie w typie szlachetnym

  5. Źrebięta w typie szlachetnym pod matkami

 2. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 3-5 osobowym. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.

 3. Ocena koni roczników 2012 - 2013.

  1. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni,

  2. Konie roczne i dwuletnie prezentowane są w ręku.

  3. Źrebięta pod matkami prezentowane są w ręku, puszczone luzem lub przypięte do matki.

  4. W ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 10 pkt. za następujące elementy (z dokładnością do 0,5 pkt.):

   • typ,

   • pokrój,

   • stęp

   • kłus

   • wrażenie ogólne

Skala ocen:

 

10 pkt. - doskonała

5 pkt. - mierna

9 pkt. - bardzo dobra

4 pkt. - niedostateczna

8 pkt. - dobra

3 pkt. - prawie zła

7 pkt. - zadawalająca

2 pkt. - zła

6 pkt. - dostateczna

1 pkt. - bardzo zła

 

W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych kolejno za:

 • typ

 • pokrój

O ile i ta ocena będzie równa o kolejności decyduje Komisja Oceny.

 1. Ocena źrebiąt rocznika 2014.

  1. Źrebięta pod matkami prezentowane są w ręku, puszczone luzem lub przypięte do matki.

  2. W ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 5 pkt. za następujące elementy:

   • typ,

   • budowa,

   • zdrowie

   • ruch

W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych kolejno za:

 • typ

 • budowa

O ile i ta ocena będzie równa o kolejności decyduje Komisja Oceny.

 1. Wybór Młodzieżowego Czempiona Źrebiąt Rocznych i Dwuletnichw Typie Szlachetnym oraz Młodzieżowego Czempiona Źrebiąt Typie Szlachetnym pod Matkami.

Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach l i II kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Ogierów. Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w klasach III i IV kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Klaczy. Źrebięta, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasie V kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Źrebiąt pod Matkami. Ogiery i klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca zostaną wyprowadzone na plac w kolejności zajętych miejsc w swoich klasach. Wyboru Czempiona dokonuje, co najmniej trzyosobowa Komisja Sędziowska drogą głosowania spośród koni wyprowadzonych na plac. Po wskazaniu konia otrzymującego tytuł Czempiona, Komisja dokonuje wyboru Wiceczempiona spośród pozostałych koni zakwalifikowanych do Czempionatu, znajdujących się na ringu. Organizatorzy przewidują nagrody za zdobycie tytułu Czempiona i Wiceczempiona oraz nagrody za uzyskane lokaty w poszczególnych klasach z funduszy MRiRW i PZHK.

Nagrody pieniężne są przyznawane z funduszu hodowlanego Polskiego Związku Hodowców Koni oraz dotacji przedmiotowych MRiRW.

Nagrody pieniężne przyznawane z funduszu hodowlanego PZHK zgodnie z zasadami przyznawania puli premii hodowlanych PZHK wypłacane będą tylko członkom Okręgowych Związków Hodowców Koni.

 1. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.

 2. Zasady prezentacji koni

 • Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany.

 • Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.

 • Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu

 • Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu

 1. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu.