TRANSGRANICZNE ZAWODY W POWO��ENIU ZAPRZ��GAMI KONNYMI - GORZYCE 13.09.2014