UMOWA OKREŚLAJĄCA ZASADY I WARUNKI PROWADZENIA OCENY HODOWLANEJ, ORAZ OŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI