SZKOLENIE ZAPRZ��GOWE W SK UD��RZ

W dniach 25-26 kwietnia 2015r. w Stadninie Koni w Udorzu odbyło się niezwykle interesujące szkolenie zaprzęgowe poprowadzone ze swadą przez Pana Bartłomieja Kwiatka.

Szkolenie zorganizowane zostało z inicjatywy uczestników Cyklu Zawodów o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice oraz Członków Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Panu Bartkowi jak również Pani Justynie Dera -  portalowi driving.pl za znalezienie w bardzo napiętym kalendarzu czasu na przeprowadzenie tego bardzo potrzebnego i oczekiwanego szkolenia.

Pragniemy również bardzo serdecznie podziękować Stadninie Koni w Udorzu. Szczególnie Pani Beacie Szatan współwłaścicielce Stadniny, jak i Pani Sylwii Ciach kierownikowi Stadniny za ogromne zaangażowanie w organizację szkolenia i stworzenie optymalnych warunków do jego przeprowadzenia.

Mamy świadomość, że impreza ta nie została nagłośniona zgodnie z oczekiwaniami części osób potencjalnie nim zainteresowanych. Prosimy o wyrozumiałość. Stało się tak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Ponadto konwencję warsztatów z którą styczność mieliśmy po raz pierwszy woleliśmy wypróbować w mniejszej skali. W przyszłości planujemy zabezpieczenie znacznie większej ilości miejsc dla tzw. wolnych słuchaczy.

Dziś możemy powiedzieć już ze spokojem, że sprawdziła się ona bardzo dobrze, głównie za sprawą prowadzącego. Pogodne niebo bez wątpienia miało w tym swój istotny udział.

Celem szkolenia było praktyczne i teoretyczne poszerzenie wiedzy dotyczącej konkurencji ujeżdżenia i techniki powożenia . Jego uczestnicy mieli możliwość przeprowadzenia praktycznych zajęć pod okiem prowadzącego – Pana Bartłomieja Kwiatka. W trakcie zajęć teoria przeplatała się z praktyką, natomiast w sobotnie popołudnie uczestnicy szkolenia mieli możliwość analizy materiałów multimedialnych z komentarzem prowadzącego.

Myślę, że będę wyrazicielem opinii większości uczestników twierdząc, że zostaliśmy zalani morzem bezcennych informacji dotyczących wszelkich aspektów powożenia. Począwszy od sposobów dopasowania uprzęży i podstawowych zasad dotyczących oprzęgania koni, po szczegółowe zagadnienia związane metodyką pracy z końmi.

Na naszych oczach w magiczny sposób w rękach prowadzącego źle ustawione konie „chodzące” z zadartą głową, skracające, sztywne lub wykręcone w stosunku do kierunku jazdy przemieniały się w naturalnie zganaszowane, rozluźnione i ustawione piękne konie zaprzęgowe.

Wszystkie aspekty opisanych przemian były w trakcie pracy z końmi szczegółowo omawiane z uczestnikami warsztatów a następnie ćwiczone przez nich w praktyce pod czujnym okiem Pana Bartka.

W najbliższym czasie wypracowane na szkoleniu założenia treningowe będą realizowane przez uczestników kursu w Cyklu Amatorskich Zawodów Zaprzęgowych o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice a w jesieni spotkamy się ponownie w Stadninie Koni w Udorzu by ugruntować zdobytą wiedzę i dalej zgłębiać tajniki powożenia pod okiem Mistrza.