I Mi��dzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powo��enia o Trofeum ��l��ska