REGIONALNY CZEMPIONAT KONI ROCZNYCH I DWULETNICH ORAZ ��REBI��T POD MATKAMI RAS SZLACHETNYCH

KONIE ROCZNE

 

 

 1. BREGO ( Ron William-Bella ) wł. U.A.Zawiślok

 2. CARMELLO ( Bijou Be-Cenita) wł. Niedźwiedź Martyna

 3. CON CORILLIONE „KA” ( Consus-Czajka ) wł. Kamola Agnieszka

 4. DALIA ( Sword-Darida ) wł. Biesiaga Wojciech

 5. ESTILIAS ( Ron William-Enigma ) wł. Szostak Marcin

 6. FLORYDA ( Zinedine-Febrina ) wł. Kubiak Michał

 7. LATINA ( Arriba Z-Lalima ) wł. Micek Marta

 8. MISTER ZINEDINE S ( Zinedine-Magia ) wł. Miąsko Sławomir

 9. NALYNETTE ( Lyjanero-Nanette ) wł. Ogórek Kamil

 10. POGROM ( Sword-Polana ) wł. Biesiaga Arkadiusz

 11. ESTILIA CASSIN (Cassilio-Etyna) wł.Anna Gruszka

 12. WIKING W ( Bre Gun-Wilejka ) wł. Łukasz Wrzesień

 

 

 

KONIE DWULETNIE

 

 1. EL PAZ „G” ( Wieland-Etna „G”) wł. Gaszka Jerzy

 2. FRYDERYK ( Huzar-Finlandia ) wł. Smalira Monika

 3. GOLDEN DREAM „G” ( Love Affair-Galla „G”) wł. Gaszka Jerzy

 4. HONEY S ( Sentender-Hopka) wł. Jacek Ślęczka

 5. POLANDER (Sentender-Polonia) wł.Jacek Ślęczka

 6. DON BIJOU ZW (Bijou Be-Drobnostka) wł. Wojciech Zdebel

 7. SANDORIA (Aron-Sinez) wł.SK Udórz

 8. LIGIA (Sentender-Laguna) wł.SK Udórz

 9. PRERIA (Banita-Persja) wl.Jan Gaim

 

 

 

ŹREBIĘTA POD MATKAMI

 

 1. GALA ( Dionizos-Grobla II ) wł. Małczyński Piotr

 2. A'CON ACANTHINE „KA” ( Consus-A'Lis ) wł. Kamola Agnieszka

 3. ARMINA ( Hindus-Aracena ) wł. Bożek Krzysztof

 4. DEISY ( Hindus-Dalia ) wł. Witkowicz Andrzej

 5. DOBRODZIEŃ ( Banita-Dolce Diva) wł. SK Ochaby

 6. EPIKA „G” ( Bijou Be-Etna „G”) wł. Gaszka Jerzy

 7. ORIANA ( Faust Z-Orla) wł. Szwerthalter Anna

 8. GOTHA „G” ( Bijou Be-Galla „G”) wł. Gaszka Jerzy

 9. ESPADON (Emetyt-Eureka) wł.Mariusz Ozdoba

 10. FLORINO (Qulester-Fortuna) wł. Katarzyna Kocięcka-Grobelny 

 11. HARIETTA (Le Duc- Hańcza) wł SK Udórz

 12. TANEGRA " SILVANUS" ( Negr-Tajga) wł.Joanna Jabłońska-Leśniak

 13. PECTUS (Ekoton-Persja) wł.Jan Gaim

 14. HOSSAN W ( Dionizos-Hossa ) wł. Łukasz Wrzesień

 15. WICHURA W ( Sentender-Wilejka ) wł. Łukasz Wrzesień 

 

REGULAMIN

REGIONALNEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH POD NAZWĄ CZEMPIONAT KONI ROCZNYCH I DWULETNICH RAS SZLACHETNYCH ORAZ ŹREBIĄT RAS SZLACHETNYCH POD MATKAMI

 Organizatorzy:

 

 • Stadnina Koni w Udorzu

 

Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w KatowicachData i miejsce: 6 września 2015r. Udórz.

 • Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK.
 • W Czempionacie mogą brać udział konie roczne i dwuletnie ras małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi, oraz źrebięta w/w ras pod matkami, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi.
 • Konie będą oceniane w następujących klasach:

 

  

 1. Konie Dwuletnie Ras Szlachetnych

 2. Źrebięta Ras Szlachetnych pod Matkami

 3. Konie Roczne Ras Szlachetnych

 

 

 • Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 3-5 osobowym. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
 • Ocena koni roczników 2013 - 2014.

 

 1. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni,

 2. Konie roczne i dwuletnie prezentowane są w ręku.

 3. W ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 10 pkt. za następujące elementy (z dokładnością do 0,5 pkt.):

  • typ,

  • pokrój,

  • stęp

  • kłus

  • wrażenie ogólne

 

Skala ocen:

 

10 pkt. - doskonała

5 pkt. - mierna

9 pkt. - bardzo dobra

4 pkt. - niedostateczna

8 pkt. - dobra

3 pkt. - prawie zła

7 pkt. - zadawalająca

2 pkt. - zła

6 pkt. - dostateczna

1 pkt. - bardzo zła

 

W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych kolejno za:

 • typ

 • pokrój

O ile i ta ocena będzie równa o kolejności decyduje Komisja Oceny.

 • Ocena źrebiąt rocznika 2014.
 1. Źrebięta pod matkami prezentowane są w ręku, puszczone luzem lub przypięte do matki.

 2. W ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 5 pkt. za następujące elementy (z dokładnością do 0,5 pkt.):

  • typ,

  • budowa,

  • zdrowie

  • ruch

W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych kolejno za:

 • typ

 • budowa

 • O ile i ta ocena będzie równa o kolejności decyduje Komisja Oceny.

 

 • Wybór Młodzieżowego Czempiona Koni Rocznych i Dwuletnich Ras Szlachetnych oraz Młodzieżowego Czempiona Źrebiąt Ras Szlachetnych pod Matkami.

Tytuł Czempiona i Wiceczempiona Koni Dwuletnich Ras Szlachetnych przyznaje się odpowiednio pierwszym dwóm koniom w klasie I

Tytuł Czempiona i Wiceczempiona Koni Rocznych Ras Szlachetnych przyznaje się odpowiednio pierwszym dwóm koniom w klasie III

Tytuł Czempiona Źrebiąt Koni Ras Szlachetnych pod Matkami przyznaje się odpowiednio pierwszym dwóm koniom w klasie II

Organizatorzy przewidują nagrody za zdobycie tytułu Czempiona i Wiceczempiona oraz nagrody za uzyskane lokaty w poszczególnych klasach z funduszy MRiRW i PZHK.

Nagrody pieniężne są przyznawane z funduszu hodowlanego Polskiego Związku Hodowców Koni oraz dotacji przedmiotowych MRiRW.

 • Nagrody pieniężne przyznawane z funduszu hodowlanego PZHK zgodnie z zasadami przyznawania puli premii hodowlanych PZHK wypłacane będą tylko członkom Okręgowych Związków Hodowców Koni.
 • Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
 • Zasady prezentacji koni
 • Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany.

 • Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.

 • Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu

 • Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu 

 • Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu.