Komunikat Polskiego Zwi��zku Hodowc��w Koni w sprawie zmian kadrowych w pa��stwowej hodowli koni