Kwalifikacja klaczy w typie sztumskim i sok��lskim do programu ochrony zasob��w genetycznych

Komisyjne przeglądy klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie koni sztumskich lub sokólskich.

 

Komisyjna ocena pokroju i próby użytkowości prowadzona jest dla klaczy 2-letnich zgłaszanych do uczestnictwa w programie ochrony koni sztumskich lub sokólskich.

Ocena nie jest równoznaczna z kwalifikacją do programu, ostatecznej kwalifikacji klaczy dokonuje Instytut Zootechniki PIB, po wpisaniu ich do Księgi stadnej pkz i spełnieniu pozostałych wymogów (bonitacja, wymiary, źrebność/krycie)

 

Wiosenne i letnie kwalifikacje klaczy

Komisyjna ocena klaczy może być przeprowadzana podczas regionalnych (po 1 w danym województwie) i krajowych czempionatów młodzieży zimnokrwistej, pod warunkiem, ze będzie tam osobna klasa dla koni sztumskich/sokólskich i zostanie przedstawiona stawka min 5 klaczy 2-letnich. Klacze roczne nie podlegają ww. ocenie.

 1. Na wystawie Komisja ocenia typ, dokonuje pomiarów oraz przeprowadza próbę użytkowości (w załączeniu, zgodnie z programem ochrony): tradycyjną próbę zaprzęgową (zgodnie z programem hodowlanym) lub próbę alternatywną/posłuszeństwa. Rodzaj przeprowadzanej próby użytkowości jest ustalany przez odpowiedni OZHK/WZHK.

 2. Klacze muszą mieć ukończone 24 miesiące. Oceniana jest stawka licząca minimum 5 klaczy sztumskich lub sokólskich. Oprócz stawek klaczy 2-letnich mogą być także oceniane klacze starsze, które nie brały dotąd udziału w programie.

 3. Klacze powinny być oznaczone w bazie jako proponowane/zgłoszone do programu ochrony sok/sztum do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawy.

Dodatkowo wykaz klaczy proponowanych do oceny na wystawie musi być zgłoszony do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawy PZHK, a następnie IZ PIB w celu weryfikacji pod kątem rodowodu.

 

 

Jesienne kwalifikacje klaczy

 1. OZHK/WZHK są odpowiedzialne za zorganizowanie miejsc kwalifikacji oraz transportu i ewentualnych noclegów komisji.

 2. Przeglądy przeprowadzane będą w 7 województwach. Próby dla klaczy sztumskich będą się odbywać w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, małopolskim, a dla klaczy sokólskich w podlaskim, lubelskim, mazowieckim, małopolskim. Proponowane terminy kwalifikacji: 17.10. 2016 – 29.10.2016 r. (17.10 – woj. kuj-pom; 18-19.10 – woj. pomorskie; 20.10 – woj. warm-maz.; 24-25.10 – woj. podlaskie, 26-27.10 – woj. mazowieckie (Warszawa + Radom), 28.10 – woj. lubelskie, 29.10 – Klikowa, woj. Małopolskie.

 3. Hodowcy chcący poddać swoje klacze ocenie musza ten fakt zgłosić do dowolnego OZHK/WZHK na terenie, którego próba będzie organizowana (niekoniecznie tego, pod który podlegają).

 4. W komisji oceny musi być przedstawiciel wskazany KKS oraz może być przedstawiciel Instytutu Zootechniki PIB.

 5. Proponowane klacze muszą mieć ukończone 25 miesięcy na dzień 15 października.

 6. Klacze powinny być oznaczone w bazie do końca września jako proponowane/zgłoszone do programu ochrony sok/sztum. Tylko klacze zweryfikowane pozytywnie pod kątem rodowodu mogą zostać dopuszczone do kwalifikacji.

 7. Na wystawie Komisja ocenia typ, dokonuje pomiarów oraz przeprowadza próbę użytkowości (w załączeniu, zgodnie z programem ochrony): tradycyjną próbę zaprzęgową (zgodnie z programem hodowlanym) lub próbę alternatywną/posłuszeństwa. Rodzaj przeprowadzanej próby użytkowości jest ustalany przez odpowiedni OZHK/WZHK.

 

Uwaga: Jeżeli klacze ukończyły 27 m-cy muszą zostać zbonitowane w celu wpisania do księgi.

 

 1. W komisji oceny musi być przedstawiciel wskazany KKS oraz może być przedstawiciel Instytutu Zootechniki PIB.

 2. Kwalifikacje klaczy mogą odbywać się również przy okazji aukcji ogierów, po zakończeniu oceny ogierów pod warunkiem, że będzie tam osobna klasa dla koni sztumskich/sokólskich i zostanie przedstawiona stawka min 5 klaczy 2-letnich..

 

Wymiana klaczy

Po 1 stycznia 2017r. bez oceny komisyjnej, o której mowa, będą mogły być wymieniane tylko klacze wprowadzane na miejsce wycofywanych ze względu na działanie siły wyższej: upadki, wybrakowanie z hodowli ze względu na choroby. W takim przypadku przy wycofaniu klaczy będzie konieczne zaświadczenie lekarza wet. o niezdolności do uczestnictwa w programie (np. bezpłodność) lub zaświadczenie odbioru padliny. Wprowadzana na zamianę klacz będzie wstępnie oceniana przez OZHK/WZHK i kwalifikowana warunkowo do czasu przedstawienia jej na jednym z przeglądów lub wystaw, o których mowa wyżej. Klacze wymieniane z innych powodów (sprzedaż, decyzja hodowcy, wymiana ze względu na selekcje stada itd.) będą musiały być wcześniej poddane ocenie komisyjnej na przeglądach jesiennych lub wiosennych.