NOWY DRUK ZG��OSZENIA ZMIANY W��A��CICIELA KONIOWATEGO