Projekt polowej próby użytkowości ogierów

W spo­tka­niu ze­społu kie­ro­wa­nego przez Wiceprezesa PZHK Tomasza Siergieja wzięli udział ho­dowcy koni ras szlachetnych – człon­ko­wie Zarządu PZHK oraz prze­wod­ni­czący Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi.

Zespół postanowił m. in., że opracowany przez komisje ksiąg stadnych koni ras szlachetnych projekt polowej próby użytkowości ogierów powinien zostać poddany szerokim konsultacjom. W związku z powyższym przedstawiamy projekt wraz z załącznikami, z prośbą o zgłaszanie uwag do dnia 15 października br., listownie na adres biura PZHK w Warszawie lub e-mailem na adres cuber@pzhk.pl (Anna Cuber).