POWO��ANIE SEKCJI ZAPRZ��GOWEJ PRZY ��OZHK KATOWICE - 13.01.2017