MAJ��WKA KONNA I TOWARZYSKIE ZAWODY W POWO��ENIU - 21 MAJA 2017