TOWARZYSKIE ZAWODY W POWO��ENIU - PUCHAR PREZESA ��OZHK KATOWICE - GOGO��OWA 30.07.2017