CZEMPIONAT HODOWLANY SAD��W 2017

ŹREBIĘTA POD MATKAMI

 

 1. Arina po Wulkan od A-Laguna wł. Klaer Zuzanna

 2. Arkada SK po Lotny od Ara wł. Kwoczała Sebastian

 3. Aura po Aron od Alegra wł. Pisarski Piotr

 4. Bawaria po Lego od Bakaria wł. Kampka Szymon

 5. Betina "T" po Wulkan od Bora wł. Tkaczyk Zuzanna

 6. Bleki po Biegun od Belmira wł. Warzecha Zygfryd

 7. Czerkies po Hutor od Caryca wł. Nędza Bartłomiej

 8. Droker po Pakiet od Drosia wł. Żurek Gabriel

 9. Elza po Elbi od Elba wł. Ślusarczyk Włodzimierz

 10. Emos po Wulkan od Era wł. Berak Józef

 11. Hossa po Biegun od Hańcza wł. Chromik Damian

 12. Kokietka po Wulkan od Konieczna Łapówka wł. Skorupa Andrzej

 13. Lafanta po Fantazjer od Lena wł. Fajler Teodor

 14. Lansibia po Hutor od Lansonia wł. Kluska Daniel

 15. Latika po Derkos od Luba wł. Klaer Zuzanna

 16. Lorien po Remi od Lissa wł. Pandzioch Andrzej

 17. Rabat po Hutor od Roksana wł. Drewniak Wojciech

 18. Rozróba po Wulkan od Racja wł. Skorupa Paulina

 19. Tina po Derkos od Taura wł. Wiatrek Edmund

 20. Wader po Rewir od Werina wł. Cech Sergiusz

 21. Zefir po Lotny od Zorza wł. Bierdzio Romuald

 22. Bawaria po Prom od Brina wł. Walczak Henryk

 

 

 

KLACZE DO POLOWEJ PRÓBY DZIELNOŚCI

 

 

 1. Hańcza po Arsenał od Hela wł. Chromik Damian

 2. Roksana po Lider od Renoma wł. Drewniak Wojciech

 3. R-Epona po Iluk od R-Enigma wł.Świrczyński Włodzimierz

 4. Rysa po Rydwan od Rakieta wł. Grzechac Mariusz

 

 

REGULAMIN

SPECJALISTYCZNEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH POD NAZWĄ CZEMPIONAT ŹREBIĄT RASY ŚLĄSKIEJ POD MATKAMI

SADÓW 10.09.2017r.

 

 1. Organizatorzy:
  TKHK Pawonków-Lubliniec

Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach

 1. Data i miejsce: 10 września 2017r. Sadów.

 2. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK.

 3. W Czempionacie mogą brać udział źrebięta rasy śląskiej pod matkami, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi.

 4. Konie będą oceniane w następującej klasie:

  1. Źrebięta rasy śląskiej pod matkami

 5. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 3-5 osobowym. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.

 6. Ocena źrebiąt rocznika 2017.

  1. Źrebięta pod matkami prezentowane są w ręku, puszczone luzem lub przypięte do matki.

  2. W ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 5 pkt.( z dokładnością do 0,5 pkt.) za następujące elementy:

   • typ,

   • budowa,

   • zdrowie

   • ruch

W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych kolejno za:

 • typ

 • budowa

O ile i ta ocena będzie równa o kolejności decyduje Komisja Oceny.

 

 1. Wybór Młodzieżowego Czempiona Źrebiąt Rasy Śląskiej pod Matkami.

Źrebięta, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasie I kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Źrebiąt pod Matkami. Wyboru Czempiona i Wiceczempiona dokonuje, co najmniej trzyosobowa Komisja Sędziowska drogą głosowania spośród koni wyprowadzonych na plac.

 1. Organizatorzy przewidują nagrody za zdobycie tytułu Czempiona i Wiceczempiona oraz nagrody za uzyskane lokaty w poszczególnych klasach.

Nagrody pieniężne są przyznawane z funduszu hodowlanego Polskiego Związku Hodowców Koni oraz dotacji przedmiotowych MRiRW.

Nagrody pieniężne przyznawane z funduszu hodowlanego PZHK zgodnie z zasadami przyznawania puli premii hodowlanych PZHK wypłacane będą tylko członkom Okręgowych Związków Hodowców Koni.

Podstawą wypłacenia nagród finansowych jest opłacenie składki członkowskiej za rok 2017 do dnia rozpoczęcia Czempionatu oraz wskazanie numeru konta bankowego, na które ma być przelana kwota. W przypadku nie dopełnienia w/w formalności Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni może odstąpić od wypłacenia nagrody.

 

 1. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.

 2. Zasady prezentacji koni

 • Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany.

 • Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.

 • Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu

 • Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu

 1. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu.

 

REGULAMIN

POLOWEJ PRÓBY ZAPRZĘGOWEJ KLACZY

RASY ŚLĄSKIEJ

SADÓW 10.09.2017r.

 

 

Klacze mogą być poddawane polowej próbie dzielności po ukończeniu 3 roku życia. W przypadku stacjonarnego treningu w Zakładzie Treningowym kwalifikacja następuje w wieku min. 33 miesięcy, a klacz ma prawo zdawać próbę dzielności do końca roku kalendarzowego, w którym skończy 5 lat. W przypadku klaczy 5-letnich i starszych wynik polowej próby dzielności zostaje obniżony o 5 %

 

W obecności Komisji Oceny właściciel z pomocnikiem zaprzęgają klacz do dwuosiowego, lekkiego, ogumionego wozu z dyszelkami. W zaprzęgu klacz rusza stępa i na odcinku 200 m jest oceniana przez komisję. Po zawróceniu stępem w oznaczonym miejscu klacz pokonuje kłusem odcinek 200 m, również oceniany przez komisję.  Po zatrzymaniu należy ruszyć stępem.

Komisja dokonuje oceny klaczy wg tabeli:

 

Cecha

Punkty maksym.

Mnożnik

Wynik

charakter i zachowanie się

10

2x

20

Styl ruszenia, zatrzymanie, nieruchomość

10

2x

20

stęp

10

3x

30

kłus

10

3x

30

RAZEM

 

 

 

 

Klacz zdaje próbę, o ile uzyska co najmniej 60 pkt.

 

Oceny:

90 - 100 - wybitna

80 - 89 - bardzo dobra

70 - 79 - dobra

60 - 69 - dostateczna

 

Klacz, która nie zdała próby dzielności, ma prawo do jej powtórzenia.