CZEMPIONAT HODOWLANY UDÓRZ 2017

REGULAMIN CZEMPIONATU

Nagrody pieniężne przyznawane są z funduszu hodowlanego PZHK zgodnie z zasadami przyznawania puli premii hodowlanych PZHK. Wypłacane będą tylko członkom Okręgowych / Wojewódzkich Związków Hodowców Koni, którzy mają uregulowane składki członkowskie za 2017r.

Program imprezy:

godz.9:00                    rozpoczęcie oceny klasy - Źrebięta

Ras Szlachetnych pod Matkami

około godz. 11:00          Konie Roczne Ras Szlachetnych

około godz. 14:30         Pokaz specjalny

około godz. 15:00         Konie Dwuletnie Ras Szlachetnych

około godz. 16:00         skoki luzem konie dwuletnie

około godz. 17:20          skoki luzem konie trzyletnie

 

Godziny  rozpoczęcia poszczególnych części Czempionatu mają charakter orientacyjny i uzależnione są od ilości koni w poszczególnych stawkach.

Zwózka koni i opłaty za boksy.

Sobota zwózka od godziny 14:00 - opłata za boks (dwa dni) – 40 zł

Niedziela zwózka od wczesnych godzin porannych - opłata za boks (jeden dzień) – 30 zł

Opłaty za boksy przyjmowane będą podczas rejestracji koni w dniu Czempionatu.

Termin 17.09.2017

Zgłoszenia przyjmuje biuro Związku pod adresem biuro@ozhk-katowice.pl

do 4 września 2017

Przypominamy, iż potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata wpisowego w wysokości 30 zł od konia na konto tut.Związku

ING Bank Śląski 59 1050 1214 1000 0090 6992 1675