MP W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI PAROKONNYMI I ZAWODY CAI 3*