List otwarty PZHK do Prezesa Telewizji Polskiej w sprawie reporta��u o Jarmarku Konnym w Skaryszewie