CZEMPIONAT KONI ROCZNYCH I DWULETNICH W POR��BIE - 30.06.2018

Serdecznie zapraszamy hodowców i miłośników koni na XXII Czempionat koni rocznych i dwuletnich rasy śląskiej organizowany w Porębie koło Góry św. Anny.

Właścicieli koni prosimy o przesyłanie zgłoszeń do biura Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach.

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2018r. lub wyczerpania puli miejsc.

Prosimy o zgłaszanie koni na zamieszczonym formularzu. ( Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych.)

Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest dokonanie wpłaty wpisowego na konto organizatora: NR konta: ING Bank Śląski 59 1050 1214 1000 0090 6992 1675

Wysokość wpisowego wynosi:

30 zł - opłata dla członków Okręgowych Związków Hodowców Koni

60 zł - opłata dla osób nie zrzeszonych

Brak wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie może być traktowany jako rezygnacja z udziału w czempionacie i zgoda na przyjęcie zgłoszonych koni będących na liście rezerwowej. W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

 

ZGŁOSZENIE KONI NA CZEMPIONAT W PORĘBIE 2018

REGULAMIN CZEMPIONATU PORĘBA 2018

REGULAMIN FUNDUSZU HODOWLANEGO PZHK 2018