TOWARZYSKIE ZAWODY W POWO��ENIU - POR��BA 01.07.2018