NAGRODA ŁYSKA

Szanowni hodowcy

Wysoki poziom prezentacji koni rasy śląskiej na Czempionatach hodowlanych nie jest już chyba dzisiaj dla nikogo zaskoczeniem. Wiele lat doświadczeń i pracy z końmi przyniosło wspaniałe efekty i spowodowało, że prezentacja koni stała się swego rodzaju specjalizacją. Osoby pracujące z końmi z roku na rok zwiększają zakres  swoich umiejętności. W ostatnim czasie mieliśmy możliwość zaobserwowania, iż część prezenterów osiągnęła bardzo wysoki poziom porozumienia z prezentowanymi końmi. Takie prezentacje obserwowane z punku widzenia członka komisji sędziowskiej robią bardzo duże wrażenie. Widoczne jest pełne zaufanie konia do człowieka a cała prezentacja przebiega niezwykle spokojnie i harmonijnie.

Z tego też powodu uznaliśmy, że osoby, które potrafią wzbudzić zaufanie tych pięknych zwierząt na takim poziomie zasługują na szczególne wyróżnienie w postaci nagrody specjalnej o szczególnie symbolicznym znaczeniu…

Inspiracji nie trzeba było szukać zbyt długo...

Jest pewna niezwykła historia pięknie opisująca relację i więź człowieka z koniem, historia którą znają chyba wszyscy i starzy i młodzi ludzie na śląsku, niegdysiejsza lektura szkolna której tytuł u wielu zapewne wywoła mimowolny uśmiech…historia… Łyska z pokładu Idy.

Piękna opowieść autorstwa Gustawa Morcinka, w której w naszej śląskiej kopalnianej rzeczywistości osadzona została historia o przyjaźni konia i człowieka. Warto wspomnieć, że dla wielu naszych hodowców oba te światy są bardzo bliskie i rzeczywiste gdyż są czynnymi zawodowo górnikami.

Opowieść ta stała się inspiracją do ustanowienia „NAGRODY ŁYSKA” przyznawanej prezenterom, którzy zdobyli największe zaufanie i porozumienie z prezentowanymi przez siebie końmi.

Swoją premierę będzie miała na Czempionacie w Porębie w dniu 30 czerwca 2018r. Uroczystego przekazania nagrody dokona (nie może być inaczej) górnik w mundurze górniczym. Wybór prezentera dokonany zostanie poprzez głosowanie.

Na załączonym zdjęciu prezentujemy statuetkę „ŁYSKA” autorstwa Pani Justyny Dulemba