CZEMPIONAT HODOWLANY KONI RASY ��LASKIEJ W POREBIE 29 CZERWCA 2019

Szanowni hodowcy i miłośnicy koni!!!

W bieżącym roku na Czempionacie hodowlanym w Porębie czekają nas znaczące zmiany organizacyjne.

Ze względu na bardzo dużą ilość zgłaszanych do oceny koni w ostatnich latach i inne uwarunkowania organizacyjne ocena ogierów dwuletnich przeniesiona została na dzień 28 czerwca 2019r. (piątek).

Ocena prezentowanych w tym dniu ogierów dwuletnich, trzyletnich i czteroletnich będzie miała charakter oceny przedkwalifikacyjnej (kwalifikacja ogierów do ZT Książ).
Planowany przebieg oceny będzie zbliżony do przebiegu kwalifikacji ogierów w Książu.

Zgłoszone konie będą identyfikowane i mierzone a następnie prezentowane w zastępach oraz indywidualnie. W ocenie indywidualnej przewiduje się ocenę bonitacyjną ogierów w pozycji na stój i w ruchu w ręce (stęp i kłus) oraz ocenę liniową.
Ogiery będą także prezentowane w obu chodach na twardej nawierzchni.
Zgłoszenie ogierów do oceny przedkwalifikacyjnej jest bezpłatne.

Przewidujemy udział ogierów z terenu działania ŚOZHK Katowice tj. z województw śląskiego i opolskiego. W załączeniu formularz zgłoszeniowy:

http://www.ozhk-katowice.pl/galerie/qTTL6i/ZG%C5%81OSZENIE%20%20OCENA%20OGIER%C3%93W%20POR%C4%98BA%202019.pdf

W sobotę 29 czerwca 2019r. odbędzie się czempionat hodowlany w tradycyjnej formule z udziałem klaczy rocznych i dwuletnich oraz ogierków rocznych. W załączeniu formularz zgłoszeniowy:

http://www.ozhk-katowice.pl/galerie/qTTL6i/ZG%C5%81OSZENIE%20%20NA%20CZEMPIONAT%20POR%C4%98BA%202019.pdf

W niedzielę natomiast zapraszamy na tradycyjne już Towarzyskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi rozgrywane w ramach cyklu zawodów o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice. Propozycje zawodów zamieścimy w terminie późniejszym.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o jak najszybsze przesyłanie zgłoszeń koni na załączonych formularzach. Przypominamy o konieczności podpisania zgody na udostępnienie wizerunku i zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Prosimy o dostarczenie do dnia czempionatu podpisanych oryginałów zgłoszeń. W celu zgłoszenia konia na czempionat konieczne jest przesłanie do biura ŚOZHK oryginałów lub skanów formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty w wysokości 100 zł na wskazany w zgłoszeniu numer konta.
Termin zgłaszania koni na czempionat: 30 maja 2019r.