CZEMPIONAT KUCY I KONI MAŁYCH - KOLEJKA 09 CZERWCA 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców i miłośników koni na Czempionat hodowlany kucy i koni małych, który odbędzie się w „Rancho Tamiza” w Kolejce w dniu 9 czerwca 2019r.
Adres:
„Rancho Tamiza”
Kolejka, ul. Długa 29
46-375 Pludry
woj. opolskie

Przewidujemy przeprowadzenie oceny klaczy i ogierów trzyletnich i starszych ale nie wykluczamy możliwości przeprowadzenia również oceny innych grup koni np. młodzieży hodowlanej (koni rocznych i dwuletnich) lub źrebiąt pod matkami. Będzie to uzależnione od ilości zgłoszeń w poszczególnych grupach umożliwiających utworzenie stawek koni (5-7 koni w grupie).
Prosimy wszystkich zainteresowanych o jak najszybsze przesyłanie zgłoszeń koni na załączonym formularzu.

http://www.ozhk-katowice.pl/galerie/vDwgGF/ZG%C5%81OSZENIE%20%20NA%20CZEMPIONAT%20KOLEJKA%202019.pdf

Przypominamy o konieczności podpisania zgody na udostępnienie wizerunku i zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Prosimy o dostarczenie oryginałów podpisanych zgłoszeń do dnia czempionatu . W celu zgłoszenia konia na czempionat konieczne jest przesłanie do biura ŚOZHK Katowice oryginałów lub skanów formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty w wysokości 100 zł na wskazany w zgłoszeniu numer konta.
Termin zgłaszania koni na czempionat: 17 maja 2019r.