INFORMACJA O PRZEBIEGU OCENY PRZEDKWALIFIKACYJNEJ OCENY OGIER��W DWULETNICH I STARSZYCH RASY ��L��SKIEJ

Rozpoczęcie oceny planowane jest na godzinę 10:00.

W pierwszej części Komisja Oceny dokona pomiarów biometrycznych ogierów, a następnie na twardej nawierzchni ocenione zostaną kopyta oraz ruch w stępie i kłusie. Ogiery prezentowane będą zgodnie z kolejnością katalogową.

W drugiej części konie zaprezentowane zostaną najpierw w stawkach na kole (trójkącie) – w miarę możliwości z podziałem na rody. Następnie będą oceniane indywidualnie, zgodnie z kolejnością katalogową, w postawie na stój oraz w ruchu w stepie i w kłusie (w ręce).

Po zakończonej ocenie Komisja przedstawi swoje spostrzeżenia właścicielom ogierów (każdemu hodowcy indywidualnie).

KATALOG PREZENTOWANYCH OGIERÓW