POWR��T DO KALENDARZA CZEMPIONATU HODOWLANEGO KONI RAS SZLACHETNYCH W UDORZU - 8 WRZE��NIA 2019