AMATORSKIE ZAWODY W POWO��ENIU - GOGO��OWA 11.07.2021