OKR��GOWY CZEMPIONAT ��REBI��T ROCZNYCH I DWULETNICH W TYPIE SZLACHETNYM

 

FOTORELACJA

W minioną sobotę 12 września 2009r. rozegrany został Pierwszy Okręgowy Czempionat Źrebiąt Rocznych i Dwuletnich w Typie Szlachetnym. Impreza ta jest kontynuacją rozgrywanych od wielu lat Pokazów źrebiąt w typie wierzchowym. Każda z dotychczasowych imprez miała swój niepowtarzalny klimat i charakter i każda rokrocznie pozwalała nam cieszyć się możliwością oglądania i porównywania pięknych koni, dorobku hodowlanego naszych Hodowców.

W bieżącym roku po raz pierwszy rozegrana została w Stadninie Koni w Udorzu w formule czempionatu. Wybór miejsca był nieprzypadkowy. Stadnina Koni w Udorzu od kilku lat dzięki zaangażowaniu Kierownika Stadniny Pani Sylwii Ciach, szybko powraca do swoich najlepszych tradycji hodowlanych, a od czasu kiedy ma nowego właściciela którym jest firma „Algas” zaczyna zmieniać się i pięknieć w oczach. Dla sporego grona „koniarzy” emocjonalnie związanych z Udorzem miła atmosfera którą stwarzają gospodarze nie będzie z pewnością odstępstwem od atmosfery którą zapamiętali z przeszłości...odstępstwem może natomiast okazać się brak słynnego udorskiego błotka. Powoli staje się ono w stadninie towarem deficytowym. Bardzo ważna jest także otwarta na współpracę postawa władz miejscowych w szczególności Urzędu Gminy w Żarnowcu, a także żarnowieckiego technikum hodowlanego.

Co do samego Czempionatu to zacząć należałoby od podziękowań. Podziękowań właściwie wszystkim. Podziękowań Hodowcom, że przyjechali i że mają tak dobre konie, podziękowań Gospodarzom, że tak wspaniale i z takim zaangażowaniem podjęli nas u siebie, podziękowań dla Władz lokalnych i podziękowań dla wspaniałych fachowców, którzy przyjęli zaproszenie do komisji sędziowskiej Panom Andrzejowi Gorausowi i Rudigerowi Wassibauerowi.

W ramach tej krótkiej relacji trudno byłoby napisać wszystko o koniach biorących udział w tej rywalizacji. Natomiast to co z cała pewnością trzeba napisać to to, że były w niej tak ogiery jak i klaczy fantastycznie rokujące na przyszłość, których imiona w sprzyjających okolicznościach usłyszymy jeszcze nie raz.

Wyniki Czempionatu znajdziecie Państwo w załączonej tabeli.

 

Maciej Wyszomirski