AMATROSKIE ZAWODY W POWOŻENIU - PSZYNA PARK KSIĄŻĘCY 2022