POLOWA WIERZCHOWA PRÓBA DZIELNOŚCI OGIERÓW SZLACHETNYCH – REGULAMIN