POLOWA ZAPRZĘGOWA PRÓBA DZIELNOŚCI KLACZY ŚLĄSKICH SADÓW 2009

W dniu 17.11.2009r. w gospodarstwie Pana Andrzeja Skorupy w miejscowości Sadów na terenie powiatu lublinieckiego odbyła się Polowa zaprzęgowa próba dzielności klaczy śląskich. Inicjatywa zorganizowania próby dzielności na terenie TKHK Lubliniec zrodziła się w ubiegłym roku na zebraniu Koła. Jednak dopiero teraz dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu Pana Andrzeja Skorupy udało się to ważne przedsięwzięcie zrealizować. Próbę udało się przeprowadzić sprawnie, w dobrej atmosferze dzięki dobremu przygotowaniu klaczy. Mamy nadzieję, że ta dziś kameralna impreza jutro stanie się dużym i ważnym świętem hodowlanym wykraczającym poza granice powiatu.

 

Maciej Wyszomirski 

 

 

FOTOGALERIA