GALERIAAMATOROSKIE ZAWODY W POWO��ENIU W K��DZIERZYNIE-KO��LU 24-25.07.2013