GALERIAPREMIOWANIE ��REBI��T RASY ��L��SKIEJ POD MATKAMI ORAZ POLOWA PR��BA ZAPRZ��GOWA KLACZY ��L��SKICH ��� SAD��W 2014