GALERIATOWARZYSKIE ZAWODY W POWO��ENIU ZAPRZ��GAMI KONNYMI - KORNICE 2017