POLOWA PR��BA ZAPRZ��GOWA KLACZY RASY ��L��SKIEJ SAD��W 2010