I ��L��SKI CZEMPIONAT KONI W WOLNYCH SKOKACH. OKO��Y 24-10-2010