KONFERENCJA AKTYWNO���� KOBIET NA OBSZARACH WIEJSKICH SZANS�� NA POPRAW�� JAKO��CI ��YCIA